مه‌لای نامه‌لا   -   مه‌حوی

  لە هەڵقوڵانە کەلیکی دەم و لچی واعیز

بە داوە وەعزی و، خۆشی بە تاوە یا حافیز!
لە هەڵقوڵانە کەلیکی دەم و لچی واعیز

دەفەرموێ کە حەکیم و دەوا مەیە و ساقی
دەگرنەوە لە نەخۆشی منا کەوا حافیز

کە باسی لێو و و ددانی بکەن، بە دەر دەکەوێ
نیساری لەعل و گوهەرکردنی دەمی لافز

لە نەقسی باتین ئەسەر ئاخری دەبێ زاهیر
لە ئاخرا شەل و شێتی عەقیدە ما جاحیز

چ شۆخە! هاتبوو گۆیا عەیادەتە مەحوی
کە ڕۆیی، ڕووشی نەدامێ بڵێ خودا حافیز

 

بە داوە وەعزی و، خۆشی بە تاوە یا حافیز!
لە هەڵقوڵانە کەلیکی دەم و لچی واعیز

دەفەرموێ کە حەکیم و دەوا مەیە و ساقی
دەگرنەوە لە نەخۆشی منا کەوا حافیز

کە باسی لێو و و ددانی بکەن، بە دەر دەکەوێ
نیساری لەعل و گوهەرکردنی دەمی لافز

لە نەقسی باتین ئەسەر ئاخری دەبێ زاهیر
لە ئاخرا شەل و شێتی عەقیدە ما جاحیز

چ شۆخە! هاتبوو گۆیا عەیادەتە مەحوی
کە ڕۆیی، ڕووشی نەدامێ بڵێ خودا حافیز

 

 550

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.