هه‌مه‌جۆر   -   مه‌حوی

  بگرە بەس دامەنی تەوحیدی هُو اللهُ احد

چ خەیاڵێکە لیقا بێ بە فەناچوونی جەسەد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد

هەر دڵێ پێوە نەبێ داغ و خەتی جێ دەمی تێغ
دەعویی عیشقی ببێ دەعوییە بێ مۆر و سەنەد

ئەغڵەبەی تەکیە و دەرگاهی بیلادی ڕۆمم
پشکنی، دی، چەلەبی هەر جەڵەبی بوو، دەدە دەد

خەو ئەزانێ نیە، دەیوت: دە بنوو بێمە خەوت
نێکبەختم بە وەنەوزێ بکە، ئەی بەختە مەدەد!

داغی کۆنە و شەبەقی تازە لە سینەیی چاکا
تێکەڵن، سەیری هەیە پڕ لە گوڵ و لالە سەبەد

غەیری وەحدەت لە وجوودا نیە، کەسرەت وەهمە
شادە تەکراری یەکە، مەنشەئی ئەوهامی عەدەد

چاری هەر دەرد و غەمێ کردنە مردن، چ بکا
نەیتوانیوە بکا چاری غەم و دەردی حەسەد

هەر کەسێ چاوی کە بەو جیلوە مونەووەر بووبێ و
کەسی کەی بێتە نەزەر، دیدەیی پڕ بێ لە ڕەمەد

مەحویا با بەسی بێ شیرکی تەشەببوس بەم و بەو
بگرە بەس دامەنی تەوحیدی هُو اللهُ احد

 

چ خەیاڵێکە لیقا بێ بە فەناچوونی جەسەد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد

هەر دڵێ پێوە نەبێ داغ و خەتی جێ دەمی تێغ
دەعویی عیشقی ببێ دەعوییە بێ مۆر و سەنەد

ئەغڵەبەی تەکیە و دەرگاهی بیلادی ڕۆمم
پشکنی، دی، چەلەبی هەر جەڵەبی بوو، دەدە دەد

خەو ئەزانێ نیە، دەیوت: دە بنوو بێمە خەوت
نێکبەختم بە وەنەوزێ بکە، ئەی بەختە مەدەد!

داغی کۆنە و شەبەقی تازە لە سینەیی چاکا
تێکەڵن، سەیری هەیە پڕ لە گوڵ و لالە سەبەد

غەیری وەحدەت لە وجوودا نیە، کەسرەت وەهمە
شادە تەکراری یەکە، مەنشەئی ئەوهامی عەدەد

چاری هەر دەرد و غەمێ کردنە مردن، چ بکا
نەیتوانیوە بکا چاری غەم و دەردی حەسەد

هەر کەسێ چاوی کە بەو جیلوە مونەووەر بووبێ و
کەسی کەی بێتە نەزەر، دیدەیی پڕ بێ لە ڕەمەد

مەحویا با بەسی بێ شیرکی تەشەببوس بەم و بەو
بگرە بەس دامەنی تەوحیدی هُو اللهُ احد

 

 822

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.