-   مامۆستا كرێكار

  نیو ملیۆن جاش !

پرسی ئەرێ ئێوە چین ؟ 
ـ چل ملیۆن سایەی كەچین .. 
+ ئاخر بۆ ؟! 
ـ لە جێی خوا 
بۆ دوژمنان مل كەچین .. 
لە حەوت سەد هەزار هەراش 
دەم هەراش 
بۆ رەنجی دەوەن بە ئاش
نیو ملیۆنی كوردی باشور 
(كوڕی باش)
دوای كیمیاوی 
بۆ ئەنفال
بۆ سەددام بوو بوون بە جاش !!
لە كوێ شتی وات دیووە ؟ 
لە ملیاری هیندو چین ؟ 


         25/11/2006
مامۆستا كرێكار

 

پرسی ئەرێ ئێوە چین ؟ 
ـ چل ملیۆن سایەی كەچین .. 
+ ئاخر بۆ ؟! 
ـ لە جێی خوا 
بۆ دوژمنان مل كەچین .. 
لە حەوت سەد هەزار هەراش 
دەم هەراش 
بۆ رەنجی دەوەن بە ئاش
نیو ملیۆنی كوردی باشور 
(كوڕی باش)
دوای كیمیاوی 
بۆ ئەنفال
بۆ سەددام بوو بوون بە جاش !!
لە كوێ شتی وات دیووە ؟ 
لە ملیاری هیندو چین ؟ 


         25/11/2006
مامۆستا كرێكار

 
 828

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.