هه‌مه‌جۆر   -   مه‌حوی

  بۆ شەوی هیجر ئەو مەهە وەک ئافتاب

 

بۆ شەوی هیجر ئەو مەهە وەک ئافتاب
جیسمی وەک ڕۆحی، گڵی کردە حیجاب

بەو جەمالە عیشق و، بەو جاهە حەسەد
هەم دڵی من، هەم دڵی دوشمن کەباب

با وجوودی لێوی شەککەرباری تۆ
بێ وجوودە نەشئە بەخشینی شەراب

بەیتی زاتی تۆ لە دیوانی وجوود
مۆری حەق‌کردە بە نوقتەی ئینتیخاب

بێ حیسابە گەر گوناه، باکم چیە!
حەزرەتی ئەو شافیعە ڕۆژی حیساب

بەر شەفاعەی ئەو شەفیعەم خەی خودا
خۆشم و ئەحباب و ئەهل و داک و باب

 

 

بۆ شەوی هیجر ئەو مەهە وەک ئافتاب
جیسمی وەک ڕۆحی، گڵی کردە حیجاب

بەو جەمالە عیشق و، بەو جاهە حەسەد
هەم دڵی من، هەم دڵی دوشمن کەباب

با وجوودی لێوی شەککەرباری تۆ
بێ وجوودە نەشئە بەخشینی شەراب

بەیتی زاتی تۆ لە دیوانی وجوود
مۆری حەق‌کردە بە نوقتەی ئینتیخاب

بێ حیسابە گەر گوناه، باکم چیە!
حەزرەتی ئەو شافیعە ڕۆژی حیساب

بەر شەفاعەی ئەو شەفیعەم خەی خودا
خۆشم و ئەحباب و ئەهل و داک و باب

 

 630

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.