كۆمه‌ڵكاری   -   مامۆستا كرێكار

  با كۆ بین

با كۆ بین دەی دەست لەنێو دەست یەك گرین

گشـت لـە نـاو خـۆمان بەڵێن لێك وەرگرین

نـەك ( أبطحْ ) ، لـە ژێـر پـۆشـاكـی ئاگرین

وەك بیــلال بیـن دڵ نـەبـەز بیـن خۆ گرین

چـونكـە ئێمــە مـوســوڵمانیـن بـرای وین

بـەیعەتمـان دا  ئـاڵای قـورئــان هـەڵگرین

*****

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكاتۆماركا ناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دەی  وەرن كـۆبیـن بەڵێـن بـۆ خـوا بەسـتین

چونكـە ئێمـە خـاوەن یەك  ســۆزو هەستتین

تـا بـڕیار دەیـن هەمـوو بـە جارێ هەســتین

بڵێیـن : دوژمــن ، ئێمـە كـە خـوا پـەرسـتین

خـۆمتان عەشــقی شـەهیـد بوونیـن جـا ئیتر

هێـزت بـا گشـت جیهـان بـێ ، چ  دەربەسـتین

 

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكا تۆماركاناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دەی وەرن كـۆبیـن بـەڵێن دەیـن وێكــأا

یـەك دڵ و یـەك ئاوات و یـەك پرس  وڕا

تـێ بكـۆشـین كـەس نـەڵێ نـانـم بــڕا

نـەك لـە زینـدانـا لە ناو جەرگەی گڕا

هاوار كـا : سـورم لەسـەر قـورئانـەكـەم

تـا دەڵێن كـوفـــر نـەمـا گوێچكـەی دڕا

*****

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكا تۆماركا ناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دیوانی: ژانی مان

به‌روار:   22 /6 /1980

بڵاوه‌كار: مالپه‌‌ڕی ئاهی خه‌م

با كۆ بین دەی دەست لەنێو دەست یەك گرین

گشـت لـە نـاو خـۆمان بەڵێن لێك وەرگرین

نـەك ( أبطحْ ) ، لـە ژێـر پـۆشـاكـی ئاگرین

وەك بیــلال بیـن دڵ نـەبـەز بیـن خۆ گرین

چـونكـە ئێمــە مـوســوڵمانیـن بـرای وین

بـەیعەتمـان دا  ئـاڵای قـورئــان هـەڵگرین

*****

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكاتۆماركا ناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دەی  وەرن كـۆبیـن بەڵێـن بـۆ خـوا بەسـتین

چونكـە ئێمـە خـاوەن یەك  ســۆزو هەستتین

تـا بـڕیار دەیـن هەمـوو بـە جارێ هەســتین

بڵێیـن : دوژمــن ، ئێمـە كـە خـوا پـەرسـتین

خـۆمتان عەشــقی شـەهیـد بوونیـن جـا ئیتر

هێـزت بـا گشـت جیهـان بـێ ، چ  دەربەسـتین

 

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكا تۆماركاناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دەی وەرن كـۆبیـن بـەڵێن دەیـن وێكــأا

یـەك دڵ و یـەك ئاوات و یـەك پرس  وڕا

تـێ بكـۆشـین كـەس نـەڵێ نـانـم بــڕا

نـەك لـە زینـدانـا لە ناو جەرگەی گڕا

هاوار كـا : سـورم لەسـەر قـورئانـەكـەم

تـا دەڵێن كـوفـــر نـەمـا گوێچكـەی دڕا

*****

كێ یە تامەزرۆی شەهیدی زووكا تۆماركا ناوی

با بێ خـەم بێ خوا ئەمێنێ بۆ مناڵی جێ ماوی

*****

دیوانی: ژانی مان

به‌روار:   22 /6 /1980

بڵاوه‌كار: مالپه‌‌ڕی ئاهی خه‌م

 161

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.