پێغه‌مبه‌ر ﷺ   -   مامۆستا كرێكار

  خوایە بڕژە

 

خـوایـە بـڕژە لێزمـە بارانـی رەحمـەت

بـە سـەر گیانـی موحـەممـەد تا قیامەت

كەسـێكی وا خــوا ئاوا رێــزی لـێ نـێ

بــە  ( یـا ایُّهَـا النّـَبـِی )  بیــدوێنــێ

كەسـێ بـێ پـەروەردەی دەسـتی خوا بێ

مـوعـجیزەیـەو دەبـێ رەوشــتی وا بـێ

قـورئانێكی زینــدووە بە هەڵس و كەوت

وێڵ وگومـڕا بوو , ئەوەی شوێنی نەكەوت

گـەر مانگێك پێك بهێنین بـە هەمـوومان

كەم و كورتین هەر دەبێ لـەو بـێ روومان

مانگـی روو زەرد هـەر چەنـد بێ وباداتەوە

تیشـكی خـۆرە وەردەگـرێ و دەیــداتـەوە

وون دەبـێ زوو تیشـكی خـۆری لێ بـڕێ

با لە خولگەی ژین بێ ( دابین ) یش گەرێ

ئەوی تەنهـا دێ و ، دەگرێ رێی جـۆربەجۆر

نازانــێ  مـانگــی  نــزم ناگـا بـە خـۆر

خــۆری ( طاها ) گەرمە تینی باوەڕی

بەردەوامە و دەبەخشێ تیشكی زەڕی

ئەوی بەد گۆیی بەرامبەر دەربڕی

دڵنیا بن سەگێكە و بە خۆر وەڕی

*****

مێژوو: 15/2/1981

 

 

 

 

خـوایـە بـڕژە لێزمـە بارانـی رەحمـەت

بـە سـەر گیانـی موحـەممـەد تا قیامەت

كەسـێكی وا خــوا ئاوا رێــزی لـێ نـێ

بــە  ( یـا ایُّهَـا النّـَبـِی )  بیــدوێنــێ

كەسـێ بـێ پـەروەردەی دەسـتی خوا بێ

مـوعـجیزەیـەو دەبـێ رەوشــتی وا بـێ

قـورئانێكی زینــدووە بە هەڵس و كەوت

وێڵ وگومـڕا بوو , ئەوەی شوێنی نەكەوت

گـەر مانگێك پێك بهێنین بـە هەمـوومان

كەم و كورتین هەر دەبێ لـەو بـێ روومان

مانگـی روو زەرد هـەر چەنـد بێ وباداتەوە

تیشـكی خـۆرە وەردەگـرێ و دەیــداتـەوە

وون دەبـێ زوو تیشـكی خـۆری لێ بـڕێ

با لە خولگەی ژین بێ ( دابین ) یش گەرێ

ئەوی تەنهـا دێ و ، دەگرێ رێی جـۆربەجۆر

نازانــێ  مـانگــی  نــزم ناگـا بـە خـۆر

خــۆری ( طاها ) گەرمە تینی باوەڕی

بەردەوامە و دەبەخشێ تیشكی زەڕی

ئەوی بەد گۆیی بەرامبەر دەربڕی

دڵنیا بن سەگێكە و بە خۆر وەڕی

*****

مێژوو: 15/2/1981

 

 

 

 152

 بەرهەمەکانی تری شاعیر

© Copyright 2019. All Rights Reserved.
© Copyright 2019. All Rights Reserved.